VLPO tekent beoordelingsrichtlijn PGS15

VLPO tekent beoordelingsrichtlijn PGS15

Beoordelingsrichtlijn voor uniforme beoordeling van prefab brandwerende opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen geïntroduceerd

Op 20 april nam Verenigde Leveranciers Prefab Opslagvoorzieningen (VLPO) op het kantoor van Efectis de beoordelingsrichtlijn om aan de eisen van PGS 15 (Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen) te voldoen in ontvangst. Met de beoordelingsrichtlijn kan worden bepaald of een opslagvoorziening voldoet aan de eisen rond brand-, arbeids- en milieuveiligheid.

Lees verder

Wilt u meer weten over de beoordelingsrichtlijn neem dan contact op met het secretariaat van VLPO via 030-6053344 of vlpo@metaalunie.nl


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *