Over VLPO

Over VLPO

Ontstaan en achtergrond

De branchegroep VLPO is, in samenwerking met Metaalunie, op 1 januari 2019 opgericht, op initiatief van een vijftal leveranciers van prefab opslagvoorzieningen voor de opslag van gevaarlijke stoffen.

Visie en missie
De VLPO is van mening dat het in toenemende mate noodzakelijk is geworden om het eenduidige begrip voor wat betreft veiligheid bij de brandwerende opslag van gevaarlijke stoffen te formuleren, te verbeteren.

Tot op heden is er namelijk nog op regelmatige basis, met name bij de handhavers, veel onduidelijkheid en kennisachterstand over (de opslag van) gevaarlijke stoffen. Daarnaast is er een toenemend aantal nieuwe gevaarlijke stoffen, waarvan lithium-ion op dit moment het meest bekende voorbeeld is.

Doelstellingen VLPO

De branchegroep is opgericht met als doel, het behartigen van de belangen van de aangesloten leveranciers van “prefab opslag-voorzieningen voor de opslag van gevaarlijke stoffen” in de Benelux door:

  • Inspraak in totstandkoming richtlijn PGS 15 en aanverwante regelgeving voor wat betreft de eisen die worden gesteld aan de prefab opslagvoorzieningen voor de opslag van gevaarlijke stoffen.
  • Gezamenlijk standpunt kunnen formuleren naar diverse belanghebbende partijen, waarbij gedacht kan worden aan het bevoegd gezag, verzekeraars en eindgebruikers.
  • Vergroten van kennis op het gebied van opslag van gevaarlijke stoffen.
  • Vergroten van vertrouwen van belanghebbende partijen in de producten van de aangesloten leveranciers, door het vastleggen van een prestatienorm van de leveranciers, met toetsing door een Notified Body.
  • Duidelijke en uniforme beoordeling van brandveilige opslagvoorzieningen.

Meer informatie over de regelgeving vindt u op deze pagina.