Categorie: Uncategorized

Heeft u zich al aangemeld als ARIE-bedrijf?

Heeft u zich al aangemeld als ARIE-bedrijf?

De Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE) is een regeling in het Arbeidsomstandighedenbesluit. De ARIE-regeling geldt voor bedrijven met vergelijkbare risico’s als bedrijven die onder het Brzo 2015 vallen: bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Bedrijven die gevaarlijke stoffen in huis hebben of kunnen hebben in hoeveelheden die boven de vastgestelde drempelwaarden uitkomen, zijn ARIE-plichtig. Deze drempelwaarden zijn vastgesteld in de herziene ARIE-regeling.


ARIE-plichtige bedrijven moeten zich vanaf 1 januari 2023 melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.
Valt uw bedrijf sinds 2023 onder de herziene ARIE-regeling? Dan heeft u tot 1 januari 2024 om u te melden bij de Arbeidsinspectie. Dit kan via www.nlarbeidsinspectie.nl en typ in het zoekvenster: ARIE-bedrijf. Bedrijven moeten zelf controleren of de ARIE-regeling voor hen van toepassing is. Hoe u dit doet ziet u op nlarbeidsinspectie.nl/arie-regeling.

VLPO tekent beoordelingsrichtlijn PGS15

VLPO tekent beoordelingsrichtlijn PGS15

Beoordelingsrichtlijn voor uniforme beoordeling van prefab brandwerende opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen geïntroduceerd

Op 20 april nam Verenigde Leveranciers Prefab Opslagvoorzieningen (VLPO) op het kantoor van Efectis de beoordelingsrichtlijn om aan de eisen van PGS 15 (Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen) te voldoen in ontvangst. Met de beoordelingsrichtlijn kan worden bepaald of een opslagvoorziening voldoet aan de eisen rond brand-, arbeids- en milieuveiligheid.

Lees verder

Wilt u meer weten over de beoordelingsrichtlijn neem dan contact op met het secretariaat van VLPO via 030-6053344 of vlpo@metaalunie.nl