Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn

Nieuwe branche VLPO stelt uniforme beoordelingsrichtlijn op voor opslagsystemen gevaarlijke stoffen

De nieuwe, bij Koninklijke Metaalunie aangesloten, branche Verenigde Leveranciers Prefab Opslagsystemen (VLPO) gaat het begrip voor veiligheid bij de brandwerende opslag van gevaarlijke stoffen vergroten. Daarom wordt een uniforme beoordelingsrichtlijn (BRL) ontwikkeld die handhavers, vergunningverleners en gebruikers gaat ondersteunen. VLPO bestaat uit vijf initiatief-nemende leveranciers van prefab opslagvoorzieningen voor de opslag van gevaarlijke stoffen. *)

De branchegroep verenigt leveranciers van ‘prefab opslag-voorzieningen voor de opslag van gevaarlijke stoffen’ in de Benelux. Tot op heden is er nog regelmatig, met name bij de handhavers, veel onduidelijkheid en kennisachterstand over (de opslag van) gevaarlijke stoffen. Daarnaast is er een toenemend aantal nieuwe gevaarlijke stoffen, waarvan lithium-ion op dit moment het meest bekende voorbeeld is. Daarom wil VLPO bij de diverse belanghebbenden zoals handhavers, vergunningverleners en eindgebruikers, kennis vergroten op het gebied van opslag van gevaarlijke stoffen. Ook wil de nieuwe branche het vertrouwen van belanghebbende partijen in de producten van de aangesloten leveranciers vergroten door het vastleggen van een prestatienorm van de leveranciers, met toetsing door een Notified Body. Een eerste concept daarvan is inmiddels door Efectis en Peutz opgesteld. Daarnaast wil VLPO bijdragen aan de richtlijn PGS 15 en relevante regelgeving voor wat betreft de eisen die worden gesteld aan de prefab opslagvoorzieningen voor de opslag van gevaarlijke stoffen. VLPO gaat bijvoorbeeld ook ten aanzien van de nieuwste PGS15-richtlijn namens haar leden hierover en over andere relevante thema’s een gezamenlijk standpunt formuleren naar de eerder genoemde belanghebbende partijen. Daarom werkt VLPO aan een duidelijke en uniforme beoordeling van brandveilige opslagvoorzieningen.