De branchegroep VLPO is, in samenwerking met Metaalunie, op 1 januari 2019 opgericht, op initiatief van een vijftal leveranciers van prefab opslagvoorzieningen voor de opslag van gevaarlijke stoffen.

Lees verder